Pilot Leve het geven

Het onderzoek Leve het Geven is afgerond,
maar Leve het Geven gaat door!

Vervolg 2021

In 2021 ontwikkelen voordekunst en CineCrowd, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds en in opdracht van Platform ACCT, de gevonden uitkomsten en potentiële geef-instrumenten verder door. Een pilotgroep van makers, de ‘Smaakmakers’, zullen hierbij nauw betrokken zijn. De Leve het Geven bijeenkomst op 2 december is het startschot van deze pilot.

In 2021 volgen 3 bijeenkomsten met de Smaakmakers, die de instrumenten voor zover mogelijk in de praktijk zullen testen en input zullen geven voor de doorontwikkeling. Aan de hand van de onderzoeksresultaten van Leve het Geven is het Basisrecept voor de Toekomst ontwikkeld.

Download hieronder het Basisrecept voor de Toekomst.

Werksessie Nieuwe manieren van geven

Dinsdag 13 april 2021

Tijdens de eerste Werksessie Leve het Geven op 24 maart 2021 stonden Nieuwe manieren van geven centraal. Een twintigtal makers, waaronder deelnemers van de pilot Smaakmakers, en evenveel meedenkers (donateurs, medewerkers van Platform ACCT en (vermogens)fondsen, wetenschappers en andere stakeholders uit de cultuursector) gingen met elkaar in gesprek over een drietal uitdagingen. De vraagstukken werden gepresenteerd door Smaakmakers die elk verder kijken dan incidentele giften, hoe welkom ook, en onderzoeken hoe ze gevers structureel aan zich kunnen verbinden en/of hoe de steun kan bestaan uit meer dan geld alleen. 

Filmmaker Stefan van den Bosch (ervaring met crowdfunding en het gebruik van Patreon en Petje.af) en fotograaf Martijn van de Griendt (maar liefst 7 succesvolle crowdfundingcampagnes op zijn naam) brachten de volgende uitdaging in: 

Steunen op projectbasis is goed, maar steunen op de langere termijn is beter. Maar zonder eigen achterban die je kent, vertrouwt en al volgt, wordt dit lastig. Hoe kan je donateurs die je eerder steunden, bijvoorbeeld tijdens een crowdfundingcampagne, overtuigen om ook duurzamer in jou als maker te investeren? 

Anne Ligtenberg, social designer en gecrowdfund voor Het Dyslexie Boek nam uitdaging twee voor haar rekening.

Makers zijn gebaat bij financiële ondersteuning, maar óók bij ondersteuning in de vorm van tijd en kennis. Zelf elke keer vanaf nul beginnen om donateurs van tijd en kennis te vinden, kost kostbare tijd. Hoe kan je donateurs die je al steunen en die je vertrouwen ook inzetten als ‘ambassadeurs’ die weer nieuwe donateurs van tijd en kennis opleveren?

Filmregisseur Colinda Bongers is initiatiefnemer van een geefkring, waarbij makers zich bundelen om structurele donateurs aan zich te binden (meer hierover in het Vervolgrecept, wat hier binnenkort te downloaden is). Beeldend kunstenaar Anna Nunes is razend enthousiast over het idee, maar beiden zijn nog wel zoekende: 

Hoe ziet het ideale kader, de volledige set spelregels, voor de Geefkring eruit? 

Uit de gesprekken in 40 minuten durende break-out sessies in kleine groepen, volgden inzichten en inspiratie voor alledrie de uitdagingen. Cornelis Serveert zet de belangrijkste leerpunten op een rijtje in het eerste Vervolgrecept. Je kunt het Vervolgrecept hier binnenkort downloaden! 

Update

Dinsdag 8 december 2020

Op 2 december zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens de eerste online bijeenkomst van Leve het Geven. Met ongeveer 80 deelnemers en een mooie mix aan makers, donateurs en experts uit de culturele sector, was de bijeenkomst een groot succes! Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was bij de online bijeenkomst aanwezig en ging in gesprek met makers en experts.

In 1,5 uur tijd hebben de deelnemers kennis kunnen maken met het ‘Basisrecept voor de Toekomst’, waarin de onderzoeksresulaten vertaald zijn naar praktische handvatten voor de verdere doorontwikkeling van particulier geven aan individuele makers. Experts kregen mooie inzichten mee vanuit de makerpraktijk, en de makers ervoeren steun van de experts. Daarnaast gaf minister Van Engelshoven aan enkele makers mee hoe belangrijk het is om relaties goed te onderhouden. Ook in het onderzoeksverslag komt dit inzicht prominent naar voren. Relatiebeheer nemen we dan ook zeker mee in de verdere doorontwikkeling.

In 2021 blijven we in gesprek met makers, donateurs en experts om zo, samen met de gehele sector, het recept aan te vullen en verschillende geefinstrumenten te testen.

Menno Tummers, development manager Prins Bernhard Cultuurfonds: ‘’Ik spreek namens het Prins Bernhard Cultuurfonds de hoop uit dat we met deze uitkomsten in handen en de gesprekken die we de komende maanden met elkaar gaan voeren bestaande wegen gaan verbreden en wellicht nieuwe instrumenten kunnen ontwikkelen’’