Pilot Leve het geven

Het onderzoek Leve het Geven is afgerond,
maar Leve het Geven gaat door!

Vervolg 2021

In 2021 ontwikkelen voordekunst en CineCrowd, in samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds en in opdracht van Platform ACCT, de gevonden uitkomsten en potentiële geef-instrumenten verder door. Een pilotgroep van makers, de ‘Smaakmakers’, zullen hierbij nauw betrokken zijn. De Leve het Geven bijeenkomst op 2 december is het startschot van deze pilot.

In 2021 volgen 3 bijeenkomsten met de Smaakmakers, die de instrumenten voor zover mogelijk in de praktijk zullen testen en input zullen geven voor de doorontwikkeling. Aan de hand van de onderzoeksresultaten van Leve het Geven is het Basisrecept voor de Toekomst ontwikkeld.

Download hieronder het Basisrecept voor de Toekomst.

Update

Dinsdag 8 december 2020

Op 2 december zijn de onderzoeksresultaten gepresenteerd tijdens de eerste online bijeenkomst van Leve het Geven. Met ongeveer 80 deelnemers en een mooie mix aan makers, donateurs en experts uit de culturele sector, was de bijeenkomst een groot succes! Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was bij de online bijeenkomst aanwezig en ging in gesprek met makers en experts.

In 1,5 uur tijd hebben de deelnemers kennis kunnen maken met het ‘Basisrecept voor de Toekomst’, waarin de onderzoeksresulaten vertaald zijn naar praktische handvatten voor de verdere doorontwikkeling van particulier geven aan individuele makers. Experts kregen mooie inzichten mee vanuit de makerpraktijk, en de makers ervoeren steun van de experts. Daarnaast gaf minister Van Engelshoven aan enkele makers mee hoe belangrijk het is om relaties goed te onderhouden. Ook in het onderzoeksverslag komt dit inzicht prominent naar voren. Relatiebeheer nemen we dan ook zeker mee in de verdere doorontwikkeling.

In 2021 blijven we in gesprek met makers, donateurs en experts om zo, samen met de gehele sector, het recept aan te vullen en verschillende geefinstrumenten te testen.

Menno Tummers, development manager Prins Bernhard Cultuurfonds: ‘’Ik spreek namens het Prins Bernhard Cultuurfonds de hoop uit dat we met deze uitkomsten in handen en de gesprekken die we de komende maanden met elkaar gaan voeren bestaande wegen gaan verbreden en wellicht nieuwe instrumenten kunnen ontwikkelen’’